- Medisch pedicure

Medisch Pedicure wat is dat nu precies:

Marja's Voetverzorging UrsemEven voor de duidelijkheid:
Zoals jullie weten ben ik gediplomeerd Medisch pedicure,maar wat betekend dit nou precies:

De medisch pedicure houdt zich,net als de pedicure, bezig met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen.
Daarnaast voert de medisch pedicure ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de risicovoet,waarbij ten gevolge van een ziekte(o.a. diabetes,reuma, spasticiteit) of andere oorzaken( o.a. ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties.

Afhankelijk van de klachten van de client voert de medisch pedicure de passende specialistische behandeling uit. Zij kent de juiste technieken, materialen en werkvolgorde. Om lokaties aan de voet drukvrij te leggen past ze anti-druktechnieken toe of vervaardigd ortheses. Zij brengt nagelprothesen aan en voert nagelreparaties uit.

Om de nagel te reguleren plaatst ze nagelbeugels. Ook is de medisch pedicure op de hoogte van verschillende contra-indicaties,waarbij deze behandelingen juist niet mogen worden uitgevoerd. De specialistische technieken zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering.De medisch pedicure weet wanneer zij moet doorverwijzen naar andere disciplines,uiteraard via de desbetreffende huisarts.

De medisch pedicure is in staat om op adequate wijze kwaliteit-, veiligheid-,arbo-,en milieubeleid voor haar eigen bedrijf te ontwikkelen,hieraan richting te geven en het te borgen binnen haar bedrijf,zodat gewerkt wordt volgens de geldende bedrijfsrichtlijnen en procedures.Zij werkt op vakkundige wijze volgens de code van de voetverzorger van het HBA(Hoofd Bedrijfschap Ambachten)

KRP ( kwaliteitsregister Pedicures)
Alleen pedicures met een door de branchevereniging erkend diploma kunnen zich registreren in het KRP. Een bij het KRP geregistreerde pedicure is verplicht haar accreditatiepunten te behalen d.m.v. bij- en nascholing om kennis en innovatie in het vakgebied bij te houden. Een bij het KRP geregistreerde medisch pedicure waarborgt de kwaliteit !!

Ook ik sta geregistreerd onder nummer KRP 11559